" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

Text Books

📔 अनिवार्य गणितका लागि तपाईंकाे कक्षा छान्नुहाेस्!
📕 ऐच्छिक गणितका लागि तपाईंकाे कक्षा छान्नुहाेस्!
सबै विषयहरुका लागि ::Share

0 comments:

Post a Comment