" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

Download Files

  1. नेपाल परिचय


  2. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन


  3. शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
Share

0 comments:

Post a Comment