" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

माध्यमिक तह गणित विषयको विषयगत पाठ्यक्रम 2076

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गर्ने माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगात्मक परीक्षाको दोस्रो पत्र गणित विषयको विषयगत पाठ्यक्रम २०७६

Download गर्नको लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

0 comments:

Post a Comment