" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको OMR sheet

परीक्षाको तयारी गर्नको लागि

पूरा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला


0 comments:

Post a Comment