" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

IEMIS (Integrated Educational Management Information System)

IEMIS New version 5.3 सम्बन्धि जानकारी

इम्पोर्टर र २०७९ को इमिस सम्बन्धी जानकारी

२०७९ को कक्षा ८ को विद्यार्थी बिवरण सच्याउने तरिका

0 comments:

Post a Comment