" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

Certificate Design using MS Word ।। माईक्रोसफ्टमा प्रमाणपत्र बनाउने तरिका ।।

Certificate Design using MS Word ।। माईक्रोसफ्टमा प्रमाणपत्र बनाउने तरिका ।।

0 comments:

Post a Comment