" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७८

यो पाठ्यक्रम माध्यमिक तहमा शिक्षक हुन चाहने व्यक्त्तिहरुका लागि शिक्षक सेवा आयोगले तयार पारी प्रकाशन गरेको हो ।

PDF हेर्न र Download गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

0 comments:

Post a Comment