" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम २०७८ सम्बन्धमा

शैक्षिकसत्र २०७८ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्न्धी सूचना शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेकाे छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले शैक्षिक सत्र २०७८ सालकाे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने, दर्ता गर्ने कार्य मिति २०७९ साल जेठ ३० गते भित्र गर्नुपर्ने भएकाे छ ।
विष्तृत जानकारीका लागि यहाँ click गर्नुहाेस् ।

0 comments:

Post a Comment