" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

Teaching License Form

माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको फाराम अनलाइनबाट भर्नका लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

0 comments:

Post a Comment